Reportáž: Konference a Hernia Basic 2018

Reportáž z kurzu Hernia Basic a V. České herniologické konference 2018  
Olomouc a Prostějov 

Kurz Hernia Basic v Prostějově, a následně výroční V. České herniologické konference v Olomouci, se uskutečnili již tradičně v reprezentativních prostorách a přednáškovém sále hotelu NH Collection Olomouc a ve velmi příjemném až „rodinném“ prostředí centrálních operačních sálu Nemocnice Prostějov. V rámci konference proběhly volby do výboru České herniologické společnosti.  

Kurz Hernia Basic je koncipován jako dvoudenní vzdělávací program určený pro mladé lékaře v předatestační přípravě. První den je věnován anatomii, fyziologii břišní stěny a základním chirurgickým postupům v řešení kýly. Následuje nácvik laparoskopického šití a uzlení na trenažéru a produktový blok, kde se účastníci dozvědí něco o kýlních implantátech a šicím materiálu. Ve druhém dni mají možnost zúčastnit se aktivně programu na operačním sále – asistovat při několika operacích různých typů kýl, od malé kýly pupeční až po velký defekt v jizvě po laparotomii.  

Letošní konference byla poprvé organizována jako monotematická. Tématem bylo řešení ventrální kýly. Zahraničními účastníky byl Dr. W. Reinpold z Hamburku a Dr. R. Lorenz z Berlína, oba členové Rady Evropské kýlní společnosti. Prezentovali zajímavé příspěvky o inovativních postupech v herniologii, Dr. Reinpold pomocí telemostu přímo ze své kliniky v Hamburku o technice MILOS a Dr. Lorenz o moderních napěťových plastikách tříselné kýly a o vzdělávání v herniologii i chirurgii. Mezi české přednášející patřila Dr. Barbora East z III. Chirurgické kliniky FN Motol (nové doporučené postupy v uzávěru laparotomie a prevence kýly), lékaři z kliniky Pallas Athéna Praha o metodě IPOM, dále kolegové z Liberce, Přerova a Frýdlantu mluvili o jejich zkušenostech s řešením monstrózních kýl. Zazněly i dva příspěvky z Českobudějovické chirurgie o řešení incizionálních kýl a komponent separaci.

Celou konferenci provázela velmi živá diskuse. V řadě případů byla na základě předložených výsledků stanovena doporučení v souladu s Guidelines Evropské kýlní společnosti, např. doporučení o používání dlouhovstřebatelných monofilamentních vláken technikou 4:1 k uzávěru laparotomie o významu komplexní multioborové předoperační přípravy, před operací velkých ventrálních kýl. Zaznamenáváme také renesanci tzv. napěťových plastik tříselné kýly bez využití síťky. Prezentovaná technika MILOS je kombinací otevřené a laparoskopické operace se skvělými výsledky, malou zátěží pro pacienta a minimálními nároky na použitou síťku.  

Potvrdili jsme si tak, že i přesto, že kýla je vnímána jako operace běžná až banální, řešení zejména komplikovaných kýl a recidiv je stále zatíženo mnoha komplikacemi i kontroverzemi.  

Poslední den byl organizován již tradičně jako workshop na operačním sále v Nemocnici Prostějov s přímým přenosem do přednáškového sálu v olomouckém hotelu NH Collection.  Operace byly sledovány s velkým zájmem a nad řadou kroků se přímo „online“ odehrávala živá diskuse. Co je však nejpodstatnější – operace proběhly bez komplikací a bez zdržení, pacienti jsou v pořádku a byli z nemocnice brzy po operaci propuštěni.  

Celkový dojem z konference i workshopu je opět velmi kladný.

V závěru přednáškového dne proběhly volby do nového pětičlenného výboru České herniologické společnosti a tradiční společenský večer doplněný živou hudbou.

 

MUDr. Petr Bystřický

Chirurgické oddělení
Nemocnice České Budějovice, a.s.

<< Zpět na seznam aktualit

Aktuality

VI. Česká herniologická konference se nekoná

23.09.2019

Milé kolegyně, vážení kolegové a přátelé!

Velice Vám děkujeme za opakovaný zájem o Herniologickou konferenci. Tento rok jsme bohužel byli nuceni vzhledem k nečekaným organizačním změnám, které by významně ovlivnily průběh akce, konferenci odvolat.  VI. konference  se bude konat příští rok opět v listopadu.

Kurz Hernia Basic proběhne v avizovaném termínu 13. -14.11. 2019 

Sledujte prosím aktuální informace na webových stránkách.

S kolegiálním pozdravem

Za výbor ČHS

MUDr. Adolf Gryga, CSc    

Reportáž: Konference a Hernia Basic 2018

28.08.2019

Jaká byla V. herniologická konference a kurz Hernia basic 2018

EHS Congress Prague 2023

21.08.2019

V roce 2023 bude Praha hostit kongres EHS.

Průběžně Vás budeme o této významné události informovat.