Editorial, Rozhledy v chirurgii 11/2014

Editorial, Rozhledy v chirurgii 11/2014
Gryga,A., Bureš T., Kohoutek L

Proč je Česká herniologická společnost také sekcí ČCHS?

Kýla a její řešení bezpochyby patří mezi důležité součásti všeobecné chirurgie. Patří ke znalostem a umu každého chirurga, který se rozhodl pro tento obor.Jde o diagnostiku a operaci, která by měla v portfoliu mladých kolegů a uchazečů o specializaci v oboru představovat velmi významný a především pravdivý podíl v záznamech jejich „loog-booku". K této diagnóze a jejímu chirurgickému řešení patří bohužel standardní slogan o operaci, kterou provádí „každý vrátný nemocnice".

A bohužel – kolegové, přiznejme si, že tomu realita a výsledky někdy i odpovídají! Statistika je někdy nudná disciplína, ale pokud se opírá o relevantní zdroje, může poskytnout velmi zajímavý obraz o problematice, která je středem našeho zájmu. Pokusme se prosím věnovat údajům, které pracně získal a zpracoval jeden ze spoluautorů tohoto editorialu. Zdroji jsou NRHOSP (Národní Registr Hospitalizovaných ÚZIS z roku 2012) a NRC (Národní Referenční Centrum), společnost podporovaná a založená pomocí zdravotních pojišťoven, asociací nemocnic, sdružení ambulantních specialistů, atd. K dispozici máme pro problematiku, která nás zajímá údaje z roku 2012, některé z roku 2013. Jiný zdroj garantovaný odbornou společností v ČR bohužel nemáme.

V roce 2012 bylo celkem hospitalizováno v ČR 2.330.000 nemocných a průměrná délka pobytu ve zdravotnickém zařízení se pohybovala mezi 9,0-9,3 dne. Operováno bylo 650.000 nemocných, což je z tohoto objemu asi 29,6% a neodkladně potom 17,1% což je celkem vysoké procento, které by si určitě zasloužilo další analýzu. Operace kýl se podílí na počtu operovaných 24%! Stejnou příčku zaujímají operace náhrad kloubů, a pro zajímavost, operace žlučníku činí jen 3,1%. Zajímáme se ale o kýly. Hospitalizováno bylo s touto diagnózou celkem 35.310 nemocných s průměrným věkem 50,3 roku. Doba jejich průměrného pobytu ve zdravotnickém zařízení byla 4,1 dne. Pokud se budeme zajímat o četnost typů jednotlivých kýl, potom vedou kýly tříselné asi jednou třetinou z operací všech kýl!

Statistiky uvádějí také úhrady za operace kýl. S podivem operace dětské tříselné kýly je ohodnocena na 23.000-29.000 Kč, většinou méně je ohodnocena plátcem zdravotní péče „tension free" plastika tříselné kýly, zcela neadekvátně potom operace ventrální nebo parastomální kýly! Když opomeneme předpokládané chyby statistik, věnujeme tedy problematice nejčastějšího elektivního operačního výkonu nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě vůbec patřičnou pozornost? Ve Francii v červenci 1901 vznikla multidisciplinární společnost „GREPA" díky Prof. J. P. Chevrelovi, na jejíž činnosti participoval anatom, fyziolog, patofyziolog, chirurg a další profese. Byla založena především ke studiu patologie defektů a možností optimální reparace defektů stěny břišní. V červnu 1998 byla přejmenována na EHS (European Hernia Association). Jejím cílem je sdílení určitého protokolu diagnostiky a řešení kýl a defektů stěny břišní. A právě i zde na základě velkých studií, vznikl dnes nezpochybnitelný princip „tension free" plastik, nejprve uplatňovaný u tříselných kýl. EHS pracuje systematicky na doporučeních, jak optimálně postupovat při řešení tak časté diagnózy v Evropě a v celém světě. Existují velmi sofistikované protokoly, jejichž sdílení umožňuje sledování nemocných, výsledků jednotlivých operací a také to, do jaké míry jejich úspěch či neúspěch ovlivňují dnes stále častěji používané implantáty.

Do roku 2004 byla v ČR (a mnohdy bohužel stále je) problematika kýl považována za něco zcela samozřejmě, basálního v praxi chirurga, spočívající v odstranění potíží nemocného s kýlou nebo defektem stěny břišní. Přitom oba tyto stavy je třeba oddělit, protože jejich problematika je velmi odlišná. Společnost J a J a její divize Ethicon byla první, která upozornila na herniologii a především řešení kýl „tension free" plastikami a používání implantátů, do té doby nevídaným způsobem po stránce odborné, pomoci při aplikaci nových technologií, materiálů a podporou studijních pobytů. Postupem času zcela logicky tento koncept začal postrádat především propagaci a zavádění objektivně ideálních postupů a trendů, což bylo a je zcela pochopitelné, stejně jako roztříštěnost workshopů. To byl silný impuls hledat pro herniologii, tak objemnou část operativy nový koncept. Postupně začala v ČR vznikat pracoviště a především jednotlivci, kteří se velmi intenzivně věnovali této problematice v nových intencích. Hledali novou cestu, nový koncept především ve spolupráci s EHS a nakonec po splnění všech kritérií – došlo k zaregistrování České herniologické společnosti, z.s. (zapsaný spolek), která je uznána vedením EHS jako sekce této evropské instituce (Czech Branch of the EHS).

Společnost má svůj rámcový program. Bude sdílet a podílet se na tvorbě standard řešení kýl, defektů stěny břišní a použití optimálních materiálů, jak implantátů, tak fixačních a jiných materiálů pro řešení kýl. K tomu je nezbytné sdílet společný protokol. Protokol, který se týká určité specializace a náplně pracovišť zabývajících se danou problematikou. Musíme mít kvalitní zpětnou kontrolu o výsledcích svých operací a operacích pracovišť, která budou tento protokol chtít převzít za svůj. Vzájemná komunikace a informovanost - především o selhání, komplikacích a získávání kompletních korektních informací, jsou zásadním předpokladem kvalitativních změn. Jen tak lze dosáhnout bez toho, že by bylo jakkoli zasahováno do kompetencí jakéhokoli pracoviště, vysoké kvality péče o naše nemocné, efektivního využití prostředků nezbytných pro operace a získání adekvátní úhrady při řešení komplikovaných kýl a defektů stěny břišní ze strany pojišťoven. S tím bezpochyby souvisí postupná specializace pracovišť, která mají dostatečnou kapacitu, odborné zázemí a další podmínky pro postgraduální školení s respektovaným výstupním certifikátem.

V ČR je spousta odborníků a pracovišť, která se této problematice věnovala a věnují. Je to vždy určitá shoda okolností, kdy se podaří některé skupině natolik problém kultivovat, že dosáhne určitého kvalitativního a organizačního posunu. Tak tomu bylo i při vzniku „České herniologické společnosti - Czech Branch of the EHS". Současně si Ti, kteří stáli při vzniku této společnosti uvědomují důležitost zachování pevného spojení s ČCHS a proto jsme požádali Výbor ČCHS, aby tento zaregistrovaný spolek, mohl do budoucna být i respektovanou sekcí ČCHS. Výbor společnosti tomu na svém posledním zasedání 3. 9. 2004 vyslovil souhlas. Sekce bude pro společnost přínosem, a zaštítění tohoto herniologického programu ČHS bude nepochybně k prospěchu obou stran.

Tedy „střet zájmů"? ... ne!, ale střed zájmu o herniologii a výzva ke spolupráci se všemi, kteří se chtějí problematice opravdově věnovat, kteří se chtějí řídit určitými pravidly, pracovat na tom, abychom měli respekt v rámci EHS a byli postupem času respektováni jako lídři programu herniologie v rámci české chirurgie. K tomu je nezbytný jak personální, tak provozní a organizační prostor. Problematika herniologie si to bezesporu zaslouží! Příležitost k formování pravidel další spolupráce a další informace pro zájemce členství v sekci budou na I. České herniologické konferenci v Olomouci 6. 11. 2014 a workshopu spojeném se sympoziem 7. 11. 2014

Dovolte na závěr jeden citát:

Sir Cecile Wakaly, president „Royal College of Surgeons" v roce 1948 řekl:
„Chirurg operující kýly s nízkým počtem recidiv může pro společnost udělat víc, než kdyby operoval zhoubné nádory".

Herniologie si nepochybně pro svůj význam i dnes zaslouží, aby se zařadila mezi nosné programy chirurgie a byla ji věnována náležitá pozornost.

 

 

 

 

Aktuality

Zahájen sběr abstrakt na konferenci

24.05.2024

Od dnešhího dne můžte zasílát svá abstrakta na letošní ročník herniologické konference.

Spuštěna registrace na konferenci

03.05.2024

Od dnešního dne se můžete registrovat na VIII. Česko - Slovenskou herniologickou konferenci.

VIII. Česko - Slovenská herniologická konference

19.04.2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Poznačte si prosím termín konání letošní VIII. Česko - Slovenské herniologické konference, která se uskuteční ve dnech 13. - 15. 11. 2024.

Obsah stránek je určen pouze pro odbornou zdravotnickou veřejnost

Před vstupem na stránky chsp.cz, prosím, vyberte jednu z možností:

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.