Reportáž z výroční konference EHS v Hamburku

Reportáž z výroční konference EHS v Hamburku 

Ve dnech 11. – 14. 9. 2019 se konala významná událost – 41. kongres Evropské herniologické společnosti (41th Annual EHS Congress 2019 Hamburg) 

Akce se tento rok konala u našich severních sousedů, v prostorách Hamburg Messe. Toto reprezentativní místo blízko centra města je na první dojem velkorysé, strohé, bez větších dekorací, odkazující na historii města a nedaleký námořní přístav například přítomností lodních dílů či přepravních kontejnerů.

Přednášky začínaly s německou přesností před osmou hodinou ranní, končily po sedmé večer a probíhaly paralelně v šesti sálech. Bylo možné poslechnout si přednášky všech předních evropských i světových kýlních specialistů. Velký zájem o tuto každoroční akci i herniologii obecně se projevil v celkovém počtu účastníků i tím, že sály byly prakticky po celý den zaplněny, a živé diskuse pokračovaly během přestávek i po skončení jednotlivých bloků. Samozřejmostí je kongresová aplikace, kterou si každý účastník stáhne na začátku do svého mobilního telefonu. Má tak kdykoli k dispozici aktuální program i novinky, nedostává již žádné tištěné materiály, během interaktivních přednášek či diskusí o doporučených postupech má možnost aktivně se účastnit hlasování.

Je poněkud obtížné postihnout odbornou stránku akce, vždy se jedná o subjektivní výběr každého účastníka. Lze však zaznamenat některé trendy posledních let. Na první pohled se může zdát, že o tříselné kýle bylo zdánlivě napsáno a řečeno prakticky vše. Byly již publikovány doporučené postupy řešení tříselné kýly Evropské herniologické společnosti. Během kongresu probíhaly diskuse především o řešení kýl incizionálních, o vlivu a významu sociálních médií v každodenní chirurgické praxi, o vzdělávání v herniologii, o využití virtuální chirurgie a simulačních metod, o nutnosti dlouhodobého sledování pacientů po operaci kýly a nepopiratelnému významu místních i národních registrů pacientů po plastice kýly. Chirurgie břišní stěny se pomalu stává – především v západní Evropě - samostatnou subspecializací. Řešení rozsáhlých defektů břišní stěny či několikanásobných recidiv by mělo příslušet zkušenému kýlnímu chirurgovi. Vznikají specializovaná centra, jsou organizovány základní i nadstavbové kurzy, snahou je zapojit především mladé chirurgy, vznikla samostatná platforma mladých herniologů.

V řešení ventrálních a incizionálnch kýl zůstává zlatým standardem retromuskulární plastika. Prosazují se zde nové miniinvazivní, laparoskopické a robotické postupy, které jsou poměrně složité, sofistikované a vyžadují mnohem delší dobu učení. Můžeme zaznamenat postupný odklon od použití sítěk určených pro intraperitoneální pozici, neboť se po řadě let opakovaně ukazuje, že střevní adheze nelze zcela eliminovat u žádného typu síťky, a cena takového implantátu je mnohonásobně větší, než „klasické“ síťky uložené mimo dutinu břišní, bez přímého kontaktu s nitrobřišními orgány.

Nedílnou součástí každého herniologického kongresu jsou prezentace významné aktivity společnosti – humanitární chirurgie. V řadě míst v rozvojových zemích jsou organizovány tzv. „hernia camps“. Skupinky chirurgů především z Evropy a USA během krátkodobých pobytů zejména na africkém kontinentu přijíždějí operovat pacienty s kýlami a vzdělávat místní mladé chirurgy. Tyto aktivity se budou dále rozvíjet a účastníci si během kongresu vyměňují své cenné osobní zkušenosti.

Česká stopa na kongresu byla nepřehlédnutelná. Desítka účastníků, několik přednášek v hlavním i vedlejších sálech a několik posterů byly dle mého názoru důstojnou reprezentací české herniologie.

Na závěr 2. dne jsme měli možnost zúčastnit se společenského večera v přístavu v prostorách bývalého trhu, kde kdysi probíhaly dražby ryb. I zde pokračovala řada živých diskusí, několik předních herniologů zazpívalo za doprovodu živé hudby a tance, jídlo bylo podáváno formou „street food“ a divoká řeka Labe připomněla blízkost domova.

Účast na kongresu evropského formátu a řada odborných i neformálních osobních kontaktů s předními chirurgy byla opět velmi inspirativní. 

MUDr. Petr Bystřický

<< Zpět na seznam aktualit

Aktuality

VI. Česká herniologická konference

12.11.2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové.
Dovolte mi, pozvat Vás na VI. Českou herniologickou konferenci, která se uskuteční ve dnech 12. - 13. listopadu, v hotelu NH Collection Olomouc Congress a Nemocnici Prostějov.

Za výbor ČHS,
Czech Branch of the EHS
Prim. MUDr. Adolf Gryga, CSc.

 

 IV. Èeská herniologická konference

Reportáž z výroční konference EHS v Hamburku

14.09.2019

Reportáž z výroční konference EHS v Hamburku 

Ve dnech 11. – 14. 9. 2019 se konala významná událost – 41. kongres Evropské herniologické společnosti (41th Annual EHS Congress 2019 Hamburg) 

Reportáž z konference IHS

05.04.2019

Reportáž z konference IHS, duben 2019

Ve dnech 5. – 6. dubna 2019 se v Praze konala významná mezinárodní herniologická událost – konference IHS.