Reportáž z výroční konference EHS v Hamburku

Reportáž z výroční konference EHS v Hamburku 

Ve dnech 11. – 14. 9. 2019 se konala významná událost – 41. kongres Evropské herniologické společnosti (41th Annual EHS Congress 2019 Hamburg) 

Akce se tento rok konala u našich severních sousedů, v prostorách Hamburg Messe. Toto reprezentativní místo blízko centra města je na první dojem velkorysé, strohé, bez větších dekorací, odkazující na historii města a nedaleký námořní přístav například přítomností lodních dílů či přepravních kontejnerů.

Přednášky začínaly s německou přesností před osmou hodinou ranní, končily po sedmé večer a probíhaly paralelně v šesti sálech. Bylo možné poslechnout si přednášky všech předních evropských i světových kýlních specialistů. Velký zájem o tuto každoroční akci i herniologii obecně se projevil v celkovém počtu účastníků i tím, že sály byly prakticky po celý den zaplněny, a živé diskuse pokračovaly během přestávek i po skončení jednotlivých bloků. Samozřejmostí je kongresová aplikace, kterou si každý účastník stáhne na začátku do svého mobilního telefonu. Má tak kdykoli k dispozici aktuální program i novinky, nedostává již žádné tištěné materiály, během interaktivních přednášek či diskusí o doporučených postupech má možnost aktivně se účastnit hlasování.

Je poněkud obtížné postihnout odbornou stránku akce, vždy se jedná o subjektivní výběr každého účastníka. Lze však zaznamenat některé trendy posledních let. Na první pohled se může zdát, že o tříselné kýle bylo zdánlivě napsáno a řečeno prakticky vše. Byly již publikovány doporučené postupy řešení tříselné kýly Evropské herniologické společnosti. Během kongresu probíhaly diskuse především o řešení kýl incizionálních, o vlivu a významu sociálních médií v každodenní chirurgické praxi, o vzdělávání v herniologii, o využití virtuální chirurgie a simulačních metod, o nutnosti dlouhodobého sledování pacientů po operaci kýly a nepopiratelnému významu místních i národních registrů pacientů po plastice kýly. Chirurgie břišní stěny se pomalu stává – především v západní Evropě - samostatnou subspecializací. Řešení rozsáhlých defektů břišní stěny či několikanásobných recidiv by mělo příslušet zkušenému kýlnímu chirurgovi. Vznikají specializovaná centra, jsou organizovány základní i nadstavbové kurzy, snahou je zapojit především mladé chirurgy, vznikla samostatná platforma mladých herniologů.

V řešení ventrálních a incizionálnch kýl zůstává zlatým standardem retromuskulární plastika. Prosazují se zde nové miniinvazivní, laparoskopické a robotické postupy, které jsou poměrně složité, sofistikované a vyžadují mnohem delší dobu učení. Můžeme zaznamenat postupný odklon od použití sítěk určených pro intraperitoneální pozici, neboť se po řadě let opakovaně ukazuje, že střevní adheze nelze zcela eliminovat u žádného typu síťky, a cena takového implantátu je mnohonásobně větší, než „klasické“ síťky uložené mimo dutinu břišní, bez přímého kontaktu s nitrobřišními orgány.

Nedílnou součástí každého herniologického kongresu jsou prezentace významné aktivity společnosti – humanitární chirurgie. V řadě míst v rozvojových zemích jsou organizovány tzv. „hernia camps“. Skupinky chirurgů především z Evropy a USA během krátkodobých pobytů zejména na africkém kontinentu přijíždějí operovat pacienty s kýlami a vzdělávat místní mladé chirurgy. Tyto aktivity se budou dále rozvíjet a účastníci si během kongresu vyměňují své cenné osobní zkušenosti.

Česká stopa na kongresu byla nepřehlédnutelná. Desítka účastníků, několik přednášek v hlavním i vedlejších sálech a několik posterů byly dle mého názoru důstojnou reprezentací české herniologie.

Na závěr 2. dne jsme měli možnost zúčastnit se společenského večera v přístavu v prostorách bývalého trhu, kde kdysi probíhaly dražby ryb. I zde pokračovala řada živých diskusí, několik předních herniologů zazpívalo za doprovodu živé hudby a tance, jídlo bylo podáváno formou „street food“ a divoká řeka Labe připomněla blízkost domova.

Účast na kongresu evropského formátu a řada odborných i neformálních osobních kontaktů s předními chirurgy byla opět velmi inspirativní. 

MUDr. Petr Bystřický

<< Zpět na seznam aktualit

Aktuality

Kurz - Řešení monstrózních kýl

17.05.2020

Pořádá 5. 6. 2020 Aesculap Akademie ve spolupráci s Nemocnicí České Budějovice, a.s.
Pod záštitou České herniologické společnosti

VI. Česká herniologická konference

12.11.2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové.
Dovolte mi, pozvat Vás na VI. Českou herniologickou konferenci, která se uskuteční ve dnech 12. - 13. listopadu, v hotelu NH Collection Olomouc Congress a Nemocnici Prostějov.

Za výbor ČHS,
Czech Branch of the EHS
Prim. MUDr. Adolf Gryga, CSc.

 

 IV. Èeská herniologická konference

Reportáž z výroční konference EHS v Hamburku

14.09.2019

Reportáž z výroční konference EHS v Hamburku 

Ve dnech 11. – 14. 9. 2019 se konala významná událost – 41. kongres Evropské herniologické společnosti (41th Annual EHS Congress 2019 Hamburg)